ตู้เสื้อผ้า 5 บาน รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 200 ซม. - สีแบล็คบราวด์