ตู้เสื้อผ้า Ishape รุ่นเอ๊กซ์ตรีม ขนาด 2.4 เมตร - สีเลอร์บาน่า โอ๊ค