ตู้เสื้อผ้า Ishape รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 2.4 เมตร - สีแบล็ค บราวน์