ตู้เสื้อผ้า Ishape รุ่นเอ๊กซ์ตรีม ขนาด 3.2 เมตร - สีเลอร์บาน่า โอ๊ค