ตู้เสื้อผ้า Lshape รุ่นเอ๊กซ์ตรีม 3.4 เมตร - สีเลอร์บาน่า โอ๊ค