ตู้เสื้อผ้า Lshape รุ่นเอ๊กซ์ตรีม ขนาด 3.4 เมตร - สีแบล็ค บราวน์