ตู้เสื้อผ้า I+I รุ่นเอ๊กซ์ตรีม ขนาด 1.4 x 1.6 เมตร - สีแบล็ค บราวน์