ตู้เสื้อผ้า Ushape รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 3.8 เมตร - สีเลอร์บานา โอ๊ค