ตู้เสื้อผ้า Ushape รุ่นเอ็กซ์ตรีม 3.8 เมตร - สีขาว