ตู้เสื้อผ้า Ushape รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 4.6 เมตร - สีแบล็ค บราวน์