เตียง 4 ลิ้นชัก + หัวเตียงไม้ A รุ่นเอ็กซ์ตรีม - สีแบล็ค บราวด์