เตียง + หัวเตียงไม้ B รุ่นเอ็กซ์ตรีม - สีแบล็ค บราวด์