เตียง 2 ลิ้นชัก + หัวเตียงไม้ B รุ่นเอ็กซ์ตรีม - สีขาว