เตียง 2 ลิ้นชัก พร้อมหัวเตียงไม้ B รุ่นเอ็กซ์ตรีม - สีแบล็ค บราวด์