เตียง 4 ลิ้นชัก + หัวเตียงไม้ B รุ่นเอ็กซ์ตรีม - ไวท์ โอ๊ค