เตียง 4 ลิ้นชัก พร้อมหัวเตียงไม้ B รุ่นเอ็กซ์ตรีม ขนาด 5 ฟุต - สีเลอร์บานา โอ๊ค