เตียง + หัวเตียง PVC รุ่นเอ็กซ์ตรีม - สีแบล็ค บราวด์/โอวัลติน