เตียง 2 ลิ้นชัก + หัวเตียง PVC รุ่นเอ็กซ์ตรีม - สีแบล็ค บราวด์