เตียง 4 ลิ้นชัก + หัวเตียง PVC รุ่นเอ็กซ์ตรีม - สีขาว/โอวัลติน