เตียง 4 ลิ้นชัก + หัวเตียง PVC รุ่นเอ็กซ์ตรีม - สีไวท์ โอ๊ค/โอวัลติน