โต๊ะแป้งยืน รุ่นฮาร์เวสท์ ขนาด 60 ซม. - สีแบล็ค บราวน์/สีเฮเซล วอลนัท