ตู้ต่อบน รุ่นฮาร์เวสท์ ขนาด 160 ซม. - สีแบล็ค บราวด์ / สีเฮเซล วอลนัท