ตู้บานสไลด์ รุ่นฮาร์เวสท์ ขนาด 120 ซม. - สีแบล็ค บราวด์ / สีเฮเซล วอลนัท