แก้วน้ำ รุ่นอโซฟี รุ่นLG-105509(55) 9 ออนซ์- ใสโปร่ง