จานสี่เหลี่ยม รุ่นพรีเมี่ยมเอจ ขนาด 6.5 นิ้ว - สีครีม