จานสี่เหลี่ยม รุ่นพรีเมี่ยมเอจ ขนาด 10 นิ้ว - สีครีม