ที่กดสบู่เหลว 1ช่อง รุ่น DP-117W ขนาด 400 มล. - สีขาว