กระเป๋าเก็บรองเท้า รุ่น ยูเซน ขนาด 37 x 24 x 13.5 ซม. - สีเทา