ถังขยะขาเหยีบบทรงเหลี่ยม รุ่น เอช บีม ขนาด 20 ลิตร - สีเงิน