กล่องอเนกประสงค์ รุ่นซีลีน ความจุ 10.5 ลิตร - สีดำ