กล่องอเนกประสงค์ รุ่นซีลีน ความจุ 20.5 ลิตร - สีขาว