ราวม่านห้องน้ำ รุ่น ร๊อด ขยายได้ 140-260 ซม. - สีขาว