ช้อนเสริฟ รุ่น เอสโซ่ ขนาดกว้าง 4.3 x ยาว 20.4 ซม. - สีเงิน