กล่องล้อเลื่อนพร้อมฝา รุ่นฮัทกี้ 5114 ขนาด 80 ลิตร - สีขาว