ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง รุ่น แอสเพน ขนาด 100 มล. - สีเงิน