ตะกร้าอเนกประสงค์ รุ่นบาสต้า ขนาด 42 x 32 x 18 ซม. สีธรรมชาติ