ตะกร้าอเนกประสงค์ รุ่นบาสต้า ขนาด 32 x 27.5 20 ซม. - สีน้ำตาล