ชุดหม้อนึ่ง รุ่นวาโลเร่ ขนาด 26 ซม. (4 ชิ้น/ชุด) - สีเงิน