คิ้วกันแมลงชนิดยาง รุ่นแท็ค #0039 ขนาด 91 ซม. - สีขาว