คิ้วกันแมลงชนิดแปรง รุ่นแท็ค #0040 ขนาด 91 ซม. - สีขาว