ไส้ผ้านวม Twin รุ่นไพร์ม ขนาด 70 x 90 นิ้ว - สีขาว