มีดสเต็ก รุ่น เวนิส ขนาด 2 x 23.5 x 0.3 ซม. - สีเงิน