กล่องอเนกประสงค์ รุ่นโอเทลโล่ ขนาด 24 ลิตร - สีเหลือง