แผ่นปรับพื้นผิวใสรุ่น PET 2 ชิ้น รุ่น ดีฮับ - สีฟ้า