นาฬิกาติดผนัง รุ่นทาลิโอ้ ขนาด 12 นิ้ว - สีธรรมชาติ