ลูกบอลประดับ รุ่น ทาช่า ขนาด 14 x 12.5 x 12 ซม. - สีทอง