ภาพพิมพ์ 2ชิ้น/ชุด รุ่น อัลเบอราโด้ ขนาด 50 x 70 x 2.5 ซม.- สีเทา