หมอนหนุน ไฮบริด รุ่น โชวเดอร์ ขนาด 43 x 67 x 15 ซม.