ถุงคลุมเครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่นแบคก้า 12-16 กก. - สีเทา