ถุงคลุมเครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่นแบคก้า ขนาด 8.5-11 กก. - สีเทา