ถุงคลุมเครื่องซักผ้าฝาบน รุ่นแบคก้า 8.5-11 กก. - สีเทา